Розміщено список фондів періоду нацистської окупації м. Києва та Київської області (1941-1943 рр.) на веб-сайті державного архіву

У рубриці Довідковий апарат (Фонди) веб-сайту державного архіву Київської області розміщено список фондів періоду нацистської окупації м. Києва та Київської області (1941-1943 рр.), до якого ввійшло 818 фондів. До кожного фонду міститься коротка анотація: шифр і назва фонду, місцезнаходження фондоутворювача, кількість описів, загальна кількість справ та крайні дати документів  фонду.