ФОНДИ ДО 1917 РОКУ

Тематичні фондові покажчики

Державного архіву Київської області періоду до 1917 року:

 фонд № 1 – Київське губернське правління, м. Київ

фонд № 2, том I, том II Канцелярія Київського цивільного губернатора,

м. Київ (1797-1917 рр.)

фонд № 4 – Київське губернське у селянських справах присутствіє, м. Київ

фонд № 7 – Київська губернська тюремна інспекція, м. Київ (1890-1919 рр.)

фонд № 8 – Київський губернський опікунський про тюрми комітет, м. Київ (1836-1916 рр.)

фонд № 9 – Київське губернське у міських справах присутствіє, м. Київ

фонд № 13 – Київська лікарська управа, м. Київ (1797-1859 рр.)

фонд № 35 – Київська губернська креслярня при Київському губернському  правлінні, м. Київ (1804-1919 рр.)

фонд № 41 – Київська губернська будівельна і дорожна комісія при Київському губернському правлінні, м. Київ (1849-1859 рр.)

фонд № 226 – Київський приказ громадської опіки, м. Київ

фонд № 276 – Київська єпархіальна училищна рада, м. Київ (1884-1920 рр.)

фонд № 280 – Київська казенна палата, м. Київ (1782-1919 рр.)

фонд № 282 – Київський губернський розпорядчий кабінет, м. Київ

фонд № 922 – Київська верхня розправа, м. Київ

 

Іменний покажчик

 до опису фонду Державного архіву Київської області

періоду до 1917 року:

фонд № 782, оп. 2 – Київське дворянське депутатське зібрання, м. Київ

 

Довідковий апарат

(предметно-тематичний, географічний та іменний покажчики)

до описів фонду Державного архіву Київської області періоду до 1917 року:

фонд № 183 – Прокурор Київського окружного суду, м. Київ