ЦІНИ НА РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

НАКАЗ
Державного архіву Київської області
від 01.11.2010 № 80
зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Київській області
26 листопада 2010 року за № 15/717

Найменування видів робіт (послуг) Одиниця виміру Ціна, грн, коп.
1 Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств,установ і організацій
1.1 Упорядкування документів і справ    
1.1.1 Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:    
1.1.1.1 за період понад 10 років 1 історична довідка 805-57
1.1.1.2 за період від 5 до 10 років — ” — 483-34
1.1.1.3 за період від 1 до 5 років — ” — 241-67
1.1.2 Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 1 інструкція 950-39
1.1.3 Складання планів упорядкування документів і справ установ 1 план 322-23
1.1.4 Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:    
1.1.4.1 управлінської, творчої, науково-технічної документації 1 одиниця зберігання 1-07
1.1.5 Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:    
1.1.5.1 за фондами 10 одиниць зберігання 0-88
1.1.5.2 усередині фондів – за роками або структурними частинами — ” — 2-05
1.1.6 Проведення експертизи наукової і практичної цінності:    
1.1.6.1 управлінської документації:    
1.1.6.1.1 з поаркушним переглядом документів 1 одиниця зберігання 2-55
1.1.6.1.2 без поаркушного перегляду документів 10 одиниць зберігання 5-03
1.1.6.2 документів на особовий склад (у тому числі особових справ): 50 аркушів 1-87
1.1.6.2.1 з поаркушним переглядом документів 1 одиниця зберігання 1-23
1.1.6.2.2 без поаркушного перегляду документів 10 одиниць зберігання 2-27
1.1.7 Формування справ із розсипу документів та переформування справ:    
1.1.7.1 з управлінською документацією 10 аркушів 0-80
1.1.7.2 на особовий склад 50 аркушів 3-07
1.1.8 Систематизація аркушів у справі:    
1.1.8.1 машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 100 аркушів 4-61
1.1.8.2 машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання — ” — 7-96
1.1.9 Складання заголовків справ:    
1.1.9.1 управлінської документації 1 заголовок 2-12
1.1.9.2 на особові справи 10 заголовків 5-12
1.1.10 Складання внутрішніх описів документів у справах:    
1.1.10.1 з управлінською документацією 1 заголовок 0-74
1.1.10.2 у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів 10 заголовків 4-09
1.1.11 Систематизація карток на справи:    
1.1.11.1 за структурною і предметно-тематичною ознаками 10 карток 1-59
1.1.11.2 за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом — ” — 0-92
1.1.12 Редагування заголовків справ:    
1.1.12.1 з частковим перегляданням справ 10 заголовків 3-69
1.1.12.2 без переглядання справ ___”___ 2-21
1.1.13 Проставлення архівних шифрів на картках 10 карток 1-23
1.1.14 Фальцювання креслень у справах:    
1.1.14.1 формату більше А-4 10 аркушів 2-05
1.1.14.2 формату більше А-I — ” — 6-14
1.1.15 Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок 1 одиниця зберігання 0-77
1.1.16 Підшивання справ:    
1.1.16.1 з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією 1 одиниця зберігання 1-18
1.1.16.2 з нестандартними аркушами графічною документацією — ” — 3-07
1.1.17 Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами — ” — 0-77
1.1.18 Нумерація аркушів у справах:    
1.1.18.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 2-46
1.1.18.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 2-46
1.1.18.3 не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ 100 аркушів 5-58
1.1.19 Перенумеровування аркушів у справах:    
1.1.19.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 3-61
1.1.19.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 2-79
1.1.19.3 не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ 100 аркушів 6-82
1.1.20 Перевіряння нумерації у справах:    
1.1.20.1 обсягом до 150 аркушів 100 аркушів 1-02
1.1.20.2 обсягом до 50 аркушів 50 аркушів 1-02
1.1.20.3 не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ 100 аркушів 2-46
1.1.21 Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:    
1.1.21.1 при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 1 обкладинка 0-88
1.1.21.2 при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи — ” — 1-23
1.1.21.3 особових справ 10 обкладинок 4-39
1.1.22 Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів 10 аркушів 2-73
1.1.23 Систематизація справ усередині фондів установ 10 одиниць зберігання 1-23
1.1.24 Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ    
1.1.24.1 без проставлення штемпелів 10 одиниць зберігання 1-75
1.1.24.2 з проставленням штемпелів — ” — 2-19
1.1.25 Картонування справ — ” — 0-68
1.1.26 Перекартонування справ — ” — 1-23
1.1.27 Написання ярликів 10 ярликів 4-09
1.1.28 Наклеювання ярликів на коробки: 10 ярликів 2-92
1.1.29 Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню 10 одиниць зберігання 1-38
1.1.30 Розміщення коробок або в’язок на стелажах 10 коробок (в’язок) 4-09
1.1.31 Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату 10 одиниць зберігання 1-23
1.1.32 Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів 10 одиниць зберігання 1-23
1.1.33 Складання описів справ:    
1.1.33.1 на друкарській машинці 1 заголовок 0-88
1.1.33.2 з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) — ” — 1-54
1.1.33.3 рукописних 10 заголовків 6-14
1.1.34 Складання передмов до описів фондів установ 1 передмова 636-42
1.1.35 Складання списків скорочених слів до описів 1 список, що включає до 30 найменувань 13-82
1.1.36 Складання покажчиків до описів:    
1.1.36.1 спеціальних предметних 10 карток на поняття 5-30
1.1.36.2 коротких географічних — ” — 3-95
1.1.36.3 “глухих” іменних — ” — 3-95
1.1.37 Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів 10 одиниць зберігання 1-23
1.1.38 Оформлення описів 1 опис 55-29
1.1.39 Складання топографічних покажчиків 10 карток 3-69
1.1.40 Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами 10 одиниць зберігання 3-46
1.1.41 Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 1 позиція акта 1-38
1.1.42 Формування в’язок справ, що не підлягають 10 од. зберігання 0-88
1.1.43 Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ 1 перелік 110-57
1.1.44 Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ 10 одиниць зберігання 1-97
1.1.45 Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ 1 акт 127-28
1.1.46 Складання актів про повернення документів власнику — ” — 63-64
1.1.47 Складання актів про непоправні пошкодження документів — ” — 31-82
1.1.48 Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи 1 нарада 95-46
1.1.49 Каталогізація документів:    
1.1.49.1 відбір справ за описами 10 заголовків 0-37
1.1.49.2 складання карток за заголовками справ в описах 1 картка 0-79
1.1.49.3 складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису — ” — 1-73
1.1.49.4 виявлення документів за справами 1 одиниця зберігання 5-30
1.1.49.5 складання карток на виявлені документи 1 картка 1-99
1.1.49.6 індексування карток систематичного каталогу 100 карток 35-36
1.1.49.7 систематизація карток систематичного каталогу — ” — 12-73
1.1.49.8 складання дублетних карток 100 карток 72-25
1.1.49.9 об’єднання інформації на тематичних картках 1 запис 0-48
1.1.49.10 редагування тематичних карток: 10 карток 2-13
1.1.49.10.1 з індексуванням карток — ” — 3-81
1.1.49.10.2 з перегляданням справ 1 картка 0-79
1.1.49.11 складання алфавітних карток 1 картка 0-41
1.1.49.12 складання іменних карток 1 картка 1-11
1.1.49.13 написання розподільних карток 1 розподільна картка 0-61
1.1.50 Забезпечення збереженості документів:    
1.1.50.1 Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції: 10 одиниць зберігання 5-34
1.1.50.1.1 документів з основою, що руйнується 1 одиниця зберігання 6-14
100 аркушів 4-09
1.1.50.1.2 з нумерацією аркушів справ — ” — 4-09 2-46
1.1.50.1.3 з перевіркою нумерації аркушів справ — ” — 2-05
1-36
1.1.50.1.4 справ, що мають особливості в оформленні документів:    
1.1.50.1.4.1 радянського періоду — ” — 3-84

2-23

1.1.50.1.4.2 дорадянського періоду — ” — 5-12

3-41

1.1.50.2 Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння 1 акт на 100 одиниць зберігання 18-43
1.1.50.3 Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи 1 акт на 100 одиниць зберігання 55-01
1.1.50.4 Знепилювання справ 100 одиниць зберігання 6-14
1.1.50.5 Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання:    
1.1.50.5.1 за період від 1 до 5 років 100 одиниць зберігання 1662-29 (додаток 1)
1.1.50.5.2 за період від 5 до 10 років — ” — 3283-64 (додаток 1)
1.1.50.5.3 за період від 10 до 15 років — ” — 4904-99 (додаток 1)
1.1.50.5.4 Прийом документів на державне зберігання — ” — 40-94
1.1.50.5.5 Видача документів із архівосховища під час використання — ” — 40-94
1.1.50.6 Депоноване зберігання документів, що не належать державі:    
1.1.50.6.1 за один рік 100 одиниць зберігання Ціна встановлюється за розрахунком (додаток 2)
1.1.51 Підготовка номенклатур справ установ:    
1.1.51.1 проведення організаційної роботи в установах 1 установа 47-74
1.1.51.2 складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ 1 план 63-65
1.1.51.3 розроблення схем побудови номенклатур справ установ 1 схема 190-93
1.1.51.4 визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:    
1.1.51.4.1 з поаркушним перегляданням 1 одиниця зберігання 2-55
1.1.51.4.2 без поаркушного переглядання справ 10 одиниць зберігання 5-03
1.1.51.5 складання заголовків справ і документів 1 заголовок 2-12
1.1.51.6 групування документів за ознаками формування справ 10 документів 3-18
1.1.51.7 систематизація карток на справи з заголовками:    
1.1.51.7.1 за структурною і тематичною ознаками 10 карток 1-59
1.1.51.7.2 за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом — ” — 0-65
1.1.51.8 редагування заголовків 10 заголовків 5-09
1.1.51.9 погодження статей номенклатур справ з установами 1 стаття 0-80
1.1.51.10 індексування статей номенклатур справ 10 статей 3-98
1.1.51.11 складання вказівок про застосування номенклатур справ 1 вказівка 190-93
1.1.51.12 оформлення номенклатур справ 1 номенклатура 63-64
1.1.52 Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах 1 звіт 165-86
1.1.53 Погодження документів з питань організації діловодства і архівної справи:    
1.1.53.1 номенклатур справ 1 стаття номенклатури 0-84
1.1.53.2 описів справ 1 стаття опису 0-69
1.1.53.3 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню 1 позиція акта 1-27
1.1.53.4 анотованих переліків документів 1 стаття  переліку 0-69
1.1.54 Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства:    
1.1.54.1 у державній архівній установі 1 консультація 13-82
1.1.54.2 в установі фондоутворювача — ” — 27-64
1.1.54.3 за телефоном — ” — 3-07
1.1.55 Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ 1 нарада  (семінар) 349-90
1.2 Роботи та послуги з технічного оформлення робіт
1.2.1 Передрук документів на машинописних пристроях:    
1.2.1.1 I група складності 100 машинописних сторінок 185-09
1.2.1.2 II група складності — ” — 242-93
1.2.2 Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:    
1.2.2.1 I група складності 100 машинописних сторінок 457-27
1.2.2.2 II група складності — ” — 597-97
1.2.3 Звірення документів після надрукування:    
1.2.3.1 I група складності — ” — 172-74
1.2.3.2 II група складності — ” — 259-12
1.2.4 Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів:    
1.2.4.1 на управлінську документацію 10 заголовків 2-23
1.2.4.2 на творчу, науково-технічну, особового походження документацію — ” — 3-07
1.2.4.3 особових справ — ” — 1-62
1.2.5 Просте оправлення справ 1 одиниця зберігання 4-09
2 Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних документів з паперовою основою 2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду
2.1 Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду    
2.1.1 Приймання справ на реставрацію і ремонт 10 аркушів 0-72
2.1.2 Реставрація документів:    
2.1.2.1 I групи складності 1 аркуш 2-81

1-53

2.1.2.2 II групи складності — ” — 1-02
2.1.2.3 III групи складності — ” — 0-74
2.1.2.4 IV групи складності — ” — 0-46
2.1.3 Реставрація крупноформатних документів (карт, планів, креслень):    
2.1.3.1 з посадкою на марлю 1 кв. метр 46-75
2.1.3.2 з посадкою на мікалентний папір — ” — 21-03
2.1.4 Реставрація документів на кальці — ” — 46-75
2.1.5 Реставрація газет:    
2.1.5.1 I групи складності 1 аркуш 4-95
2.1.5.2 II групи складності — ” — 1-62
2.1.6 Ремонт документів:    
2.1.6.1 складний 1 аркуш 0-44
2.1.6.2 дрібний — ” — 0-22
2.1.7 Ремонт друкованих видань:    
2.1.7.1 газет:    
2.1.7.1.1 формат 25 х 40 см 1 аркуш 0-33
2.1.7.1.2 формат, що перевищує 25 х 40 см — ” — 0-66
2.1.7.2 книг, журналів — ” — 0-17
2.1.8 Дезінфекція документів:    
2.1.8.1 у спеціальних камерах 1 справа 1-58
2.1.8.2 методом вологої обробки з поаркушним очищенням 10 аркушів 0-44
2.1.9 Консерваційно- профілактичне оброблення плівки: оброблення негативної плівки на проявній машині (проявлення, фіксування і промивання) 1 метр 0-25
2.2 У сфері забезпечення збереженості архівних документів палітурні та картонажні роботи):    
2.2.1 Приймання справ і документів на оправлення 10 справ 2-04
2.2.2 Брошурування з формуванням блоків документів:    
2.2.2.1 I групи складності 10 аркушів 1-25
2.2.2.2 II групи складності — ” — 0-70
2.2.2.3 III групи складності — ” — 0-42
2.2.2.4 IV групи складності — ” — 0-30
2.2.3 Оправлення справ і книг (складне з матер’яним корінцем з обклеюванням обкладинки):    
2.2.3.1 товщина корінця до 6 см 1 справа 4-21
2.2.3.2 товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журналу форматом понад 40 см — ” — 7-15
2.2.4 Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір — ” — 2-77
2.2.5 Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення:    
2.2.5.1 оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту 1 справа 13-30
2.2.5.2 те саме без ремонту обкладинки — ” — 3-33
2.2.6 Підшивання справ:    
2.2.6.1 що містять до 25 арк. 1 справа 1-11
2.2.6.2 що містять до 50 арк. — ” — 1-66
2.2.6.3 що містять до 100 арк. — ” — 2-66
2.2.6.4 що містять до 150 арк. — ” — 3-91
2.2.6.5 що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками — ” — 5-12
2.2.7 Виготовлення коробок:    
2.2.7.1 коробка архівна з картону, розміром: 30 х 41 х 18 см 25 х 37 х 18 см 25 х 35 х 18 см 1 коробка 2-22
2.2.7.2 коробка картотечна, розміром до 16 х 40 х 15 см    
2.2.7.2.1 з кришкою 1 коробка 3-32
2.2.7.2.2 без кришки — ” — 1-89
2.2.8 Ремонт архівних картонних коробок з покриттям їх папером чи ледерином на папері:    
2.2.8.1 дуже зруйнованих 1 коробка 2-66
2.2.8.2 мало зруйнованих — ” — 1-66
3 Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах
3.1 Роботи (послуги) з використання архівних документів    
3.1.1 Тематичне виявлення документів:    
3.1.1.1 Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні    
3.1.1.1.1 машинописними 10 заголовків 0-37
3.1.1.1.2 рукописними XIX-XX ст. — ” — 0-64
3.1.1.1.3 палеографічними — ” — 1-06
3.1.1.2 Виявлення документів за справами:    
3.1.1.2.1 машинописний, рукописний розбірливий текст 1 одиниця зберігання до 150 аркушів 5-30
3.1.1.2.2 розбірливий текст з палеографічними особливостями — ” — 6-36
3.1.1.2.3 важкопрочитуваний згасаючий текст — ” — 18-77
3.1.1.3 Виявлення документів за мікрофільмами:    
3.1.1.3.1 машинописний, рукописний розбірливий текст — ” — 10-61
3.1.1.3.2 розбірливий текст з палеографічними особливостями — ” — 15-91
3.1.1.3.3 важкопрочитуваний згасаючий текст — ” — 31-29
3.1.1.4 Виявлення відомостей за енциклопедіями й іншими довідниками 1 друкований аркуш 0-64
3.1.1.5 Виявлення документів за періодичними виданнями:    
3.1.1.5.1 за журналами 1 друкований аркуш 1-59
3.1.1.5.2 за газетами — ” — 2-55
3.1.1.6 Написання анотацій документів 1 анотація 2-55
3.1.1.7 Складання передмов до тематичних переліків документів 1 передмова 63-64
3.1.1.8 Оформлення тематичних переліків документів 1 перелік 63-64
3.1.2 Складання тематичних оглядів 1 друкований аркуш 938-54
3.1.3 Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та ін. 0,5 друкованого аркуша 318-21
3.1.4 Підготовка довідок генеалогічного характеру(Без вартості робіт із виявлення документів) 1 довідка на одну особу 469-27
3.1.5 Виконання запитів (Без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)    
3.1.5.1 громадян:    
3.1.5.1.1 за документами архіву 1 запит 184-24
3.1.5.1.2 за документами, що зберігаються в інших установах — ” — 245-65
3.1.5.2 юридичних осіб:    
3.1.5.2.1 за документами архіву — ” — 552-73
3.1.5.2.2 за документами, що зберігаються в інших установах — ” — 736-96
3.1.6 Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події акту) вартість робіт збільшується на 1 грн.37 коп. за додатковий перегляд архівних справ (до 150 аркушів.) — ” — 31-82
3.1.7 Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав(Без вартості    робіт із виявлення документів.) 1 архівна довідка 21-19
3.1.8 Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друк. аркуша):    
3.1.8.1 за документами періоду до 1918 р. включно 1 добірка документів 95-46
3.1.8.2 за документами періоду після 1918 р. — ” — 63-65
3.1.9 Підготовка тематичних комплектів документів: (Без вартості робіт     з виявлення документів та виготовлення копій документів.    
3.1.9.1 комплект до 30 копій 1 комплект 82-93
3.1.9.2 комплект до 75 копій — ” — 110-57
3.1.10 Підготовка радіопередач(Без вартості робіт з виявлення.):    
3.1.10.1 тривалістю до 5 хвилин 1 радіо- передача 190-93
3.1.10.2 тривалістю до 10 хвилин — ” — 254-57
3.1.11 Підготовка телепередач тривалістю до 10 хвилин Без вартості робіт з виявлення):    
3.1.11.1 за документами періоду до 1918 р. включно 1 теле- передача 636-42
3.1.12 Підготовка виставок документів: Без вартості робіт з  виявлення документів та виготовлення копій документів.    
3.1.12.1 до 25 експонатів 1 виставка 276-43
3.1.12.2 до 50 експонатів — ” — 552-85
3.1.12.3 до 100 експонатів — ” — 663-42
3.1.13 Надання архівних документів для користування в читальному залі:    
3.1.13.1 Надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки:    
3.1.13.1.1 справи 1 справа 7-95
3.1.13.1.2 описів 1 опис 2-12
3.1.13.1.3 мікрофільмів 1 бюкс 1-59
3.1.14 Підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ:    
3.1.14.1 Підготовка методичних посібників 1 друкований аркуш 2041-64
3.1.14.2 Складання бібліографічного опису 1 бібліографічна картка 3-13
3.1.14.3 Вивчення літератури за темою публікації 1 друкований аркуш 46-92
3.1.14.4 Підготовка плану-проспекту збірника 0,5 друкованого аркуша плану 1126-25
3.1.14.5 Перегляд описів і каталогів за темою публікації:    
3.1.14.5.1 машинописних 100 заголовків 5-87
3.1.14.5.2 рукописних — ” — 9-39
3.1.14.5.3 палеографічних — ” — 15-64
3.1.14.6 Виявлення документів за опублікованими джерелами 1 друкований аркуш 0-94
3.1.14.7 Виявлення документів за періодичними виданнями:    
3.1.14.7.1 за журналами — ” — 2-35
3.1.14.7.2 за газетами — ” — 3-75
3.1.14.8 Виявлення документів засправами для підготовки документальних публікацій:    
3.1.14.8.1 машинописний, рукописний розбірливий текст 10 аркушів 0-75
3.1.14.8.2 розбірливий текст із палеографічними особливостями — ” — 3-75
3.1.14.8.3 важкопрочитуваний, згасаючий текст, біографічні документи — ” — 1-88
3.1.14.8.4 важкопрочитуваний, згасаючий текст, творчі документи — ” — 6-26
3.1.14.9 Відбір документів для публікацій:    
3.1.14.9.1 попередній (за картками) 10 карток 3-13
3.1.14.9.2 остаточний (за копіями документів) 1 друкований аркуш збірника 23-47
3.1.14.10 Для підготовки документальних публікацій формування розділів збірника 1 друкований аркуш збірника 93-86
3.1.14.11 Вибір і передавання тексту, складання текстуальних приміток за документами:    
3.1.14.11.1 машинописний, рукописний розбірливий текст 1 друкований аркуш 187-71
3.1.14.11.2 розбірливий текст з палеографічними особливостями — ” — 281-57
3.1.14.11.3 важкопрочитуваний малоконтрастний текст — ” — 328-49
3.1.14.11.4 малоконтрастний текст з палеографічними особливостями — ” — 375-42
3.1.14.12 Археографічне оформлення документів:    
3.1.14.12.1 період до 1918 р. включно 1 друкований аркуш 93-86
3.1.14.12.2 період після 1918 р. — ” — 46-92
3.1.14.13 Складання приміток щодо змісту документів:  
3.1.14.13.1 наукового характеру 1 друкований аркуш 281-57
3.1.14.13.2 науково-популярного характеру — ” — 168-94
3.1.14.14 Складання хроніки подій:    
3.1.14.14.1 період до 1918 р. включно 1 друкований аркуш хроніки 1591-06
3.1.14.14.2 період після 1918 р. — ” — 954-64
3.1.14.15 Складання іменного покажчика:    
3.1.14.15.1 глухого 1 друкований аркуш покажчика 13-82
3.1.14.15.2 короткого — ” — 663-42
3.1.14.15.3 розгорнутого — ” — 1382-13
3.1.14.16 Складання географічного покажчика:    
3.1.14.16.1 короткого — ” — 27-65
3.1.14.16.2 розгорнутого 1 друкований аркуш покажчика 55-28
3.1.14.17 Складання предметного покажчика:    
3.1.14.17.1 загального 1 друкований аркуш покажчика 39-48
3.1.14.17.2 спеціального    
3.1.14.17.2.1 глухого — ” — 663-42
3.1.14.17.2.2 розгорнутого — ” — 1382-12
3.1.14.18 Написання історичної частини передмови до збірника:    
3.1.14.18.1 період до 1918 р. включно 1 друкований аркуш 2449-76
3.1.14.18.2 період після 1918 р. — ” — 2041-47
3.1.14.19 Написання археографічної частини передмови до збірника — ” — 552-85
3.1.14.20 Складання переліку використаних джерел:    
3.1.14.20.1 архівних фондів 1 друкований аркуш переліку 6-74
3.1.14.20.2 друкованих видань 10 друкованих аркушів переліку 33-72
3.1.14.21 Складання переліку документів, що публікуються у збірнику 1 друкований аркуш переліку 110-57
3.1.14.22 Складання списків скорочень 1 друкований аркуш списку 8-29
3.1.14.23 Складання змісту 1 зміст 55-28
3.1.14.24 Авторська правка рукопису збірника 1 друкований аркуш збірника 117-32
3.1.14.25 Редагування рукопису збірника — ” — 140-78
3.1.14.26 Правка верстки збірника — ” — 23-47
3.1.14.27 Перегляд сигнального примірника збірника для підготовки документальних публікацій — ” — 14-08
3.2 Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових,на копіювально-розмножувальних апаратах    
3.2.1 Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ: 1 документ 81-67
3.2.2 Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:    
3.2.2.1 складні 1 копія 0-46
3.2.2.2 прості 10 копій 2-21
3.2.3 Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см 10 сторінок копії 12-30
3.3 Наукове консультування    
3.3.1 Перевірка правильності посилання в публікаціях документів, монографіях, дисертаційних роботах і встановлення ідентифікації текстів 100 машинописних сторінок 254-57
3.3.2 Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах, та з інших питань аналогічного характеру:    
3.3.2.1 усне:    
3.3.2.1.1 що не потребує додаткового вивчення питання тривалість консульта- ції до 1 акаде- мічної години 31-29
3.3.2.1.2 що потребує додаткового вивчення питання — ” — 93-84
3.3.2.2 з підготовкою письмової відповіді (інформаційного документа) 1 довідка обсягом 5 машино- писних сторінок 187-68
3.3.3 Підготовка фактографічної довідки, письмової відповіді на запит із зазначенням шифрів документів, на які надійшов запит:    
3.3.3.1 за систематичними і предметно-тематичними каталогами і картотеками 1 пошукова адреса 9-22
3.3.3.2 за предметними (у тому числі іменними) каталогами і картотеками — ” — 5-53
3.3.4 Замовлення справ телефоном (оформлення вимог на видавання справ за телефонним запитом користувача) 1 вимога 6-14
3.3.5 Видавання (або приймання) справ із архівосховищ:    
3.3.5.1 за період до XVIII ст., унікальних, великоформатних, обсягом понад 250 аркушів 1 одиниця зберігання 0-79
3.3.5.2 за період після XVIII ст. 10 одиниць зберігання 4-10
3.3.5.3 картографічних і аналогічних документів 1 одиниця зберігання 1-38
3.3.5.4 описів 10 описів 2-76
3.3.6 Надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших засобів використання за межами архівної установи:   81-67
3.3.7 Звірка текстів документів після надрукування через 1,5 інтервалу:    
3.3.7.1 I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 1 машинописна сторінка 0-90
3.3.7.2 II група складності (оригінал машинописний або рукописний з правками і вставками до 50% тексту) — ” — 1-12
3.3.7.3 III група складності (оригінал — ” —  
нерозбірливий з поправками і вставками понад 50% тексту    
машинописні копії із згасаючим малоконтрастним текстом    
тексти, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова)   1-50
3.3.7.4 IV група складності (оригінал з палеографічними особливостями тексту, табличні тексти) — ” — 2-25
3.3.8 Звірка текстів переліків документів після надрукування:    
3.3.8.1 I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 10 описових статей 1-97
3.3.8.2 IV група складності (оригінали, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова) — ” — 2-76
3.3.9 Підготовка довідок: Без вартості поштових послуг.    
3.3.9.1 оформлення анкет-заяв за запитами громадян 1 анкета- заява 5-53
3.3.9.2 підготовка та відправлення простого запиту 1 запит 221-13
3.3.9.3 підготовка та відправлення складного запиту — ” — 331-72
3.3.10 Переклад текстів документів:    
3.3.10.1 створених сучасними західноєвропейськими мовами (2000 знаків) — ” — 93-84
3.4 Демонстрація документів та їх коментування на виставках в архівних установах    
3.4.1 Відвідання виставок документів, організованих у приміщеннях державних архівів:    
3.4.1.1 з демонстрацією унікальних документів не менше 30% експозиції:    
3.4.1.1.1 індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування:    
– учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності “музейної та архівної справи” 1 відвідування Безоплатно
– пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл — ” — 6-90
– інші відвідувачі — ” — 13-82
3.4.1.1.2 екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 1 екскурсія 221-14
3.4.1.2 з демонстрацією інших документів:    
3.4.1.2.1 індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування:    
-учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності “музейної та архівної справи” 1 відвідування Безоплатно
– пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл — ” — 2-30
– інші відвідувачі — ” — 4-61
3.4.1.2.2 екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 1 екскурсія 55-28

Додаткові файли у форматі (*.PDF): 
Ціни на роботи (послуги), що виконуються ДАКО на договірних засадах 
Додаток 1 
Додаток 2