Чергове оприлюднення описів справ на веб-сайті державного архіву

Продовжуємо роботу з наповнення бази даних «Оцифровані описи справ фондів Державного архіву Київської області періоду після 1917 року». Цього разу оприлюднюємо цифрові копії 51-го опису справ 8-ми архівних фондів (фонди №№ Р-4877, Р-4882 – Р-4884, Р-4887 – Р-4890).
Репрезентовані фонди зберігають документи діяльності:
– установ будівельної та машинобудівної промисловості (Київського спеціалізованого управління № 422 тресту «Електромонтаж № 1» Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Управління автотракторного та сільськогосподарського машинобудування);
– Управлінь цукрової, харчової, м’ясо-молочної промисловості Ради народного господарства Київського економічного району, Київського спиртотресту;
– Київської обласної організації спілки «Знання».
Новооприлюднений масив описів справ фондів стане в нагоді дослідникам економічної та культурної історії України кінця 1930-х – початку 1990-х років.
Запрошуємо до ознайомлення за посиланням
https://opisi.dako.gov.ua/opisi/firstpage?nametable=radfirstpage&fondtext=1917%20-%201991