Чергове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

З метою покращення умов доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі на сайті Державного архіву Київської області додатково опубліковано цифрові копії 98 описів справ 69 фондів періоду після 1917 року (фонди №№ Р-4151 – Р-4153, Р-4156, Р-4159, Р-4160, Р-4166, Р-4169 – Р-4172, Р-4174, Р-4175, Р-4180, Р-4183, Р-4184, Р-4186, Р-4188, Р-4194 – Р-4196, Р-4198 – Р-4200, Р-4202, Р-4203, Р-4206, Р-4209 – Р-4213, Р-4215, Р-4216, Р-4218, Р-4220, Р-4221, Р-4226, Р-4227, Р-4231, Р-4238, Р-4241, Р-4243 – Р-4247, Р-4255, Р-4257, Р-4260, Р-4264, Р-4266, Р-4270, Р-4272, Р-4273, Р-4275, Р-4276, Р-4279, Р-4280, Р-4284, Р-4287, Р-4289 – Р-4291, Р-4294, Р-4296, Р-4297, Р-4300.
✔До уваги користувачів описи справ фондів Української революційної доби 1917–1921 рр. У фондах Київського обласного військово-промислового комітету, Київського відділення Державного поземельного банку, Комісаріату у справах Київського шкільного округу (період Гетьманату) відклалися документи, які дають змогу досліджувати перебіг ключових процесів Української революції на Київщині – розбудову Армії УНР, становлення фінансової справи та розвиток системи української національної освіти.
Наступний масив фондів тематично можна віднести до першого двадцятиріччя радянської влади в Україні. Фонди цього періоду становлять інтерес насамперед для дослідників вищих органів державної влади та управління, військових і статистичних установ, профспілкових організацій. Це, зокрема, фонди Животівського та Узинського волосних військових комісаріатів, Статистичного бюро Таращанського повітового виконавчого комітету, Білоцерківського повітового бюро професійних спілок, Київського районного комітету Всеросійської професійної спілки гірників. Промислові підприємства цього періоду представлені фондами Єзернянського, Саливонківського та Скомороського цукрових заводів. Фахівців з історії культурних інституцій 1920–1930-х рр. зацікавлять, безперечно, фонди Київського губернського комітету охорони пам’яток мистецтва та старовини, Українського науково-дослідного інституту гідротехніки та меліорації Народного комісаріату землеробства УСРР, Товариства з вивчення історії єврейського робітничого руху.
Серед оприлюдненого масиву описів справ фонд № Р-4200 – Київське трамвайно-тролейбусне управління – репрезентує період нацистської окупації м. Києва та Київщини (1941–1943 рр.). Серед документів цього невеликого за обсягом фонду особливу увагу привертає розлога історична записка під назвою «Київський трамвай за 50 років (1892–1942)».
Значний діапазон фондів, описи яких публікуються на сайті, припадає на повоєнний період. Це досить об’ємні фонди Київських міжобласних контор з організованого набору робочої сили та матеріально-технічного постачання Міністерств шляхів сполучення та важкого машинобудування СРСР; тресту швейної промисловості Київської ради народного господарства; Бородянського, Святошинського та Тетерівського лісопромислових господарств; Київського науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту, Музично-театральної бібліотеки та Київської обласної бібліотеки для дітей ім. О.М. Бойченка Київського обласного управління культури. Низка фондів пов’язана з історією колишнього Димерського району – це фонди Димерських районних інспекцій сільського господарства та Центрального статистичного управління СРСР, планової комісії, відділів Димерського районного виконавчого комітету (комунального господарства, торгівлі, культури), а також Димерського районного комітету профспілки працівників державних установ.
✔Оприлюднені на сайті описи справ фондів охоплюють документи знакових періодів новітньої української історії. Тематика фондів традиційно користується попитом серед дослідників та інших зацікавлених користувачів.
Інформація розміщена за посиланням: https://cutt.ly/qOOawZD