Нове поповнення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року»

У період від липня по листопад 2021 року, з метою покращення умов доступу до довідкового апарату архіву у віддаленому режимі, на сайті Державного архіву Київської області розміщено цифрові копії 127 описів справ 96 фондів періоду після 1917 року – фонди №№ Р-3780, Р-3811, Р-3823, Р-3841, Р-3850, Р-3862, Р-3864, Р-3868, Р-3870, Р-3871, Р-3876, Р-3878, Р-3879, Р-3886 – Р-3888, Р-3891, Р-3893, Р-3896, Р-3901, Р-3902, Р-3913, Р-3917, Р-3918, Р-3921, Р-3926, Р-3945, Р-3948 – Р-3950, Р-3959, Р-3960, Р-3962, Р-3965, Р-3967, Р-3970, Р-3972, Р-3976 – Р-3978, Р-3981 – Р-3986, Р-3988 – Р-3997, Р-3999, Р-4000, Р-4003, Р-4004, Р-4007, Р-4008, Р-4015, Р-4018, Р-4020 – Р-4024, Р-4026 – Р-4028, Р-4045, Р-4046, Р-4081, Р-4100, Р-4106, Р-4109, Р-4111, Р-4113, Р-4115, Р-4127 – Р-4129, Р-4135, Р-4137, Р-4138, Р-4141 – Р-4144, Р-4147 – Р-4150.

До уваги користувачів описи справ фондів Української революційної доби 1917–1921 рр. Період Української Центральної Ради (1917–1918 роки) представлений фондами Київської губернської комісії з ревізії земських і міських самоуправлінь, Виконавчого комітету Київської ради громадських організацій та Обласного агітаційного комітету демократичних партій та організацій Південно-Західного фронту. Документи доби Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії УНР (1918–1919 роки) зберігаються у фондах Київських губернського та повітового комендантів, Київської комендантської муштрової сотні, Київської повітової тимчасової земельно-ліквідаційної комісії, Київського народного університету-політехнікуму. Архівні джерела зазначених фондів дають змогу досліджувати активізацію громадсько-політичного життя на початку Національно-визвольних змагань, специфіку систем місцевого самоврядування та військової адміністрації, питання землевпорядкування, розвиток освіти за українських національних урядів.

Наступний масив фондів тематично можна віднести до першого двадцятиріччя радянської влади в Україні. Фонди цього періоду становлять інтерес для дослідників організації та діяльності військово-продовольчих, військово-інженерних та військово-господарських установ, повітових і волосних військових нарад, кооперативного руху 1920–1930-х років. Історію промислового розвитку представляють фонди Піївського та Ржищівського цукрових заводів Київського відділення Об’єднання цукрової промисловості УСРР. Навчальні заклади репрезентовані фондами Межигірського художньо-керамічного технікуму, Переяславської єдиної трудової школи. Пошуковців з історії єврейства в Україні зацікавлять, безперечно, фонди Уповноважених Київської районної комісії Єврейського громадського комітету допомоги потерпілим від погромів, які діяли на початку 1920-х років.

 Значний діапазон фондів, описи яких публікуються на сайті, припадає на період нацистської окупації м. Києва та Київщини (1941–1943 рр.). Це фонди промислових підприємств (1-го Київського механічного заводу, Київської швейної фабрики «Прогрес», Уманського маслоробного заводу), організацій кооперації (Березанського та Ворзельського споживчих товариств, Сквирського районного комітету взаємодопомоги), культурно-освітніх установ і закладів (Меморіального музею Т.Г. Шевченка у с. Кирилівка, Уманської агрономічної та Ковалівської середньої шкіл).

Історія виборчого процесу в УРСР у повоєнний період (кінець 1940-х –1960-ті роки) відображена у документах фондів виборчих комісій з виборів до місцевих рад депутатів трудящих та лічильних комісій з виборів до народних судів м. Києва та Київської області.

Оприлюднені на сайті описи справ фондів охоплюють документи знакових періодів новітньої української історії. Тематика фондів традиційно користується попитом серед дослідників та інших зацікавлених користувачів.

Інформація розміщена за посиланням: Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області періоду після 1917 року