Тематичний міжфондовий покажчик «Дворянські установи кінця XVIII-початку XX століття (Київська губернія, Київський повіт)»

фонд № 189 – Київський губернський предводитель дворянства, м. Київ
фонд № 782 – Київське дворянське депутатське зібрання, м. Київ
фонд № 1238 – Київський повітовий предводитель дворянства, м. Київ

Читати далі

Тематичний міжфондовий покажчик «Повітові земські управи»

фонд № 912 – Переяславська повітова земська управа, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії
фонд № 916 – Таращанська повітова земська управа, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії
фонд № 1239 – Київська повітова земська управа, м. Київ
фонд № 1240 – Київська губернська управа у справах земського господарства. Київська губернська земська управа, м. Київ

Читати далі